Tugigrupiteenus

MTÜ Lapsele Oma Kodu sai esmase tugigrupiteenuse osutamise kogemuse töötutele lapsevanematele tööle saamisel toetust pakkudes aastatel 2010-2011. Sellest alates on otsitud uusi võimalusi tugigrupiteenuse arendamiseks.
Sarnaste probleemidega inimeste koondamine gruppidesse ja neile siis erinevaid nõustamisi, koolitusi ja kogemuste vahetamise võimalusi pakkudes – see on täiendav võimalus igapäevasele peredega tehtavale tööle ja tugiisikuteenusele.
Üks olulisi sihtgruppe, kellele on suureks abiks osalemine tugigrupis, on lapsevanemad, kellel on tekkinud probleemid laste kasvatamisel, nendega hakkama saamisel. Koostöös koolidega jagatakse tugigrupiteenusest informatsiooni otse nendele lastevanematele, kellel on probleemid tekkinud – nii tagatakse grupis sarnast tuge vajavate inimeste seltskond. Kogemused näitavad , et osalemine tugigrupis tõstab lapsevanemate enesekindlust, teadlikkust ja motivatsiooni oma pere probleemidega tegeleda. Lisaks paranevatele suhetele peres, on tugigrupi kogemus aidanud kaasa ka lapsevanemate ja kooli omavaheliste suhete paranemisele ning soodustanud parema koostöö tekkimist.

Tugigrupiteenuse kirjeldus